Raport bieżący 28/2022

 

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o Uchwale Nr 709/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 25 lipca 2022 roku dotyczącej dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 51 598 (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki ALUMETAL S.A. („Uchwała”) oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLALMTL00072.

 

W Uchwale Zarząd GPW postanowił wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 51 598 akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki ALUMETAL S.A. („Akcje serii I”) z dniem 1 sierpnia 2022 roku pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 1 sierpnia 2022 roku asymilacji tych akcji z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLALMTL00023.

 

O Oświadczeniu KDPW dotyczącym rejestracji 51 598 akcji serii I, Emitent poinformował raportem bieżącym nr 25/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku.