Raport bieżący 52/2022

 

Zarząd K2 Holding S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o Uchwale Nr 1129/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 6 grudnia 2022 roku dotyczącej dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW:

30.000 (trzydziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki K2 Holding S.A.

30.000 (trzydziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki K2 Holding S.A.

30.000 (trzydziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki K2 Holding S.A.

60.000 (sześćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki K2 Holding S.A.

 

(„Uchwała”) oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLK2ITR00077.

 

 

W Uchwale Zarząd GPW postanowił wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym:

30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki K2 Holding S.A. („Akcje serii B”)

30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki K2 Holding S.A. („Akcje serii C”)

30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki K2 Holding S.A. („Akcje serii D”)

60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki K2 Holding S.A. („Akcje serii E”)

 

z dniem 12 grudnia 2022 roku pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 12 grudnia 2022 roku asymilacji tych akcji z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem PLK2ITR00010.

 

 

O Oświadczeniu KDPW dotyczącym rejestracji Akcji serii B, Akcji serii C, Akcji serii C, Akcji serii D oraz Akcji serii E, Emitent poinformował raportem bieżącym nr 44/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku.