Raport bieżący z plikiem 34/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 października 2023 r. („Zgromadzenie”).

 

Zarząd Spółki informuje nadto, że Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie wystąpiły żadne uchwały, które były poddane pod głosowanie w trakcie Zgromadzenia, a nie zostały podjęte, ani też nie zostały podczas obrad Zgromadzenia zgłoszone sprzeciwy do protokołu w odniesieniu do przyjętych uchwał.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl