Raport bieżący z plikiem 24/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Na podstawie §19 ust.1 pkt 4 i pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Sanok RC S.A. w załączeniu przekazuje:

1. treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 listopada 2023 r.,

oraz

2. treść projektu uchwały zgłoszonego przez pełnomocnika akcjonariuszy ESALIENS SENIOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, ESALIENS PARASOL FIO ESALIENS STABILNY, ESALIENS PARASOL FIO ESALIENS AKCJI, ESALIENS PARASOL FIO ESALIENS MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK podczas trwania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, niepoddanej pod głosowanie w związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie Uchwały nr 2.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl