Najbliższe wydarzenia

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15.06.2021 roku.

cze 15, 2021

Raport bieżący z plikiem 18/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na postawie § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15 czerwca 2021 r.

Jednocześnie TIM S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15 czerwca 2021 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również, iż wszystkie uchwały zostały podjęte.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl