Podanie do publicznej wiadomości ujednoliconego
tekstu Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przyjęcia
Programu nabywania akcji własnych w celu umorzenia oraz ustalenia
warunków i zasad nabywania oraz trybu umarzania tychże akcji

[Dowiedz się więcej]