Umowy o wartości 70,6 mln zł z PKP Intercity podpisane przez konsorcjum z udziałem Pozbud S.A.

Pozbud wraz z partnerem – spółką Mag-Train – zmodernizuje oraz dokona napraw okresowych i przeglądów 14 wagonów PKP Intecity. Na prace przewidziano trzy lata, a szacunkowy udział przychodowy Pozbudu w kontraktach zawartych przez konsorcjum to około 60%.

To dopiero pierwsze umowy, pracujemy nad kolejnymi. Podpisane kontrakty (RB nr 28/2021) potwierdzają olbrzymi potencjał biznesowy segmentu przemysłu kolejowego w Grupie Pozbud. Jednocześnie segment ten wpisuje się w nasze strategiczne dążenie do zmniejszania śladu węglowego, do aktywności proekologicznych. Dlatego też rozwijamy produkcję energooszczędnych okien drewnianych, stawiamy też na projekty szeroko rozumianego segmentu OZE  – podkreśla Łukasz Fojt, Prezes Zarządu Pozbud S.A.

W segmencie przemysłu kolejowego konsorcjum Pozbudu i firmy Mag-Train złożyło oferty w postępowaniach przetargowych na modernizację 130 wagonów na łączną kwotę ponad 590 mln zł, przy czym pierwszy z przetargów, podzielony na dwa zadania,  został właśnie sfinalizowany (14 wagonów) – najkorzystniejsze oferty złożyło w nich konsorcjum Pozbudu i Mag-Train. Konsorcjum planuje udział w postępowaniach przetargowych organizowanych w ramach realizacji Planu rozwoju i inwestycji PKP Intercity na lata 2021-2030, zakładającego inwestycje, w tym inwestycje taborowe, na poziomie 19 mld zł.

– Porządkujemy organizację, optymalizujemy produkcję stolarki otworowej i dynamicznie rozwijamy sprzedaż. Kontynuujemy równolegle realizację wieloletniej umowy z zakresu budownictwa teletechnicznego, jaką wykonujemy w konsorcjum dla PKP PLK. To dwa główne obszary, zapewniające nam stabilny fundament dla rozwoju segmentu kolejowego i OZE, które  mogą odgrywać główną rolę w przyszłości. Nowe segmenty to rynki o perspektywicznej wartości dziesiątek miliardów złotych. Nasza Grupa stoi obecnie przed szansami rozwoju, jakich nigdy dotąd nie miała – wskazuje Prezes Fojt.

W segmencie OZE w weryfikacji jest osiem lokalizacji, które mogą być potencjalnie przeznaczone pod elektrownie fotowoltaiczne, wiatrowe i hybrydowe o łącznej mocy 460 MW. Przygotowany model biznesowy polega na dewelopowaniu i sprzedaży projektów, którymi szczególnie zainteresowane są zakłady przemysłowe oraz firmy energetyczne. Pierwsze projekty mogą przejść w fazę realizacji jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego. Do końca bieżącego roku Spółka zamierza również przygotować ofertę sprzedaży nowoczesnych modułowych systemów do zarządzania energią.

 

***

GRUPA POZBUD

Pozbud to polska firma z siedzibą w Poznaniu o blisko 40-letniej historii. Po zmianach właścicielskich w 2020 roku powstała wzmocniona Grupa Pozbud, która dotychczas generuje przychody na działalności operacyjnej w trzech segmentach:

  • Budownictwo teletechniczne (sztandarowy kontrakt: budowa sieci światłowodowej dla PKP PLK, kontrakt konsorcjalny warty łącznie 721 mln zł),
  • Stolarka otworowa (nowoczesny zautomatyzowany zakład produkcyjny, oprócz sprzedaży krajowej rosnący eksport do UE oraz USA),
  • Działalność deweloperska (w IV kw. 2021 powinna zostać zakończona sprzedaż projektu Strzeszyn-Zacisze).

W ramach strategii rozwoju oraz na bazie rozpoczętych działań biznesowych w najbliższych kwartałach można spodziewać się istotnego rozwoju działalności w dwóch nowych obszarach biznesowych:

  • Odnawialne źródła energii (OZE) – dewelopowanie projektów OZE oraz sprzedaż i produkcja systemów magazynowania i zarządzania energią,
  • Przemysł kolejowy – modernizacja wagonów kolejowych.

Od 2008 roku spółka Pozbud jest spółką notowaną na rynku głównym GPW. Więcej informacji na temat Grupy Pozbud można znaleźć pod adresem www.pozbud.pl.