Raport bieżący 3/2023

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Gamedust S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że działając jako wydawca gry Best Forklift Operator (Gra) wyznaczył datę jej premiery na platformie Nintendo Switch na dzień 25.05.2023. Wcześniej, od dnia 22.05.2023 do momentu premiery Gra będzie dostępna w przedsprzedaży (pre – order).

 

Best Forklift Operator to symulator sterowania wózkiem widłowym, który daje graczom możliwość realizowania zleceń w trybie kariery, ćwiczenia kontroli pojazdu, wzajemnej rywalizacji o osiągnięcie jak najwyższej pozycji na listach rankingowych, a także zabawy w trybie zręcznościowym.

 

W 2022 roku, Emitent działając w charakterze wydawcy, opublikował Grę na platformie Steam, gdzie na dzień publikacji niniejszego raportu Gra ma 83% ocen pozytywnych oraz ogólną ocenę graczy „very positive”.

 

Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 20/2022 z dnia 17.11.2022 r.. Emitent informuje, że zgodnie z umową zawartą z No Gravity Development S.A., na dzień publikacji niniejszego raportu, Emitent jest właścicielem wszelkich autorskich praw majątkowych do wersji Gry dostosowanej do platformy Nintendo Switch.

 

Cena detaliczna gry Best Forklift Operator w dystrybucji cyfrowej na platformie Nintendo Switch ustalona została na 19.99 USD.

 

Zarząd Gamedust S.A. przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.