Raport Bieżący nr 13/2021

Zarząd spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym uzupełnia raport bieżący nr 25/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. publikując kwestionariusz osobowy Pana Krzysztofa Mędrali, który został powołany do Zarządu MedApp S.A. 20 grudnia 2019 r.

 

 

 

Kwestionariusz osobowy został sporządzony wg stanu na dzień 4 października 2021 r.

 

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl