W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2011 z dnia
18 kwietnia 2011 roku, Zarząd City Interactive S.A. informuje o
otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 7 czerwca 2011 roku potwierdzenia
uzyskania z Sony Computer Entertainment America LLC certyfikacji dla gry
„Sniper Ghost Warrior” na platformę Sony PlayStation®3 na terytorium
Ameryki Północnej.