W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2011 z dnia
20 maja 2011 roku, Zarząd City Interactive S.A. informuje o otrzymaniu w
dniu wczorajszym, tj. 22 czerwca 2011 roku potwierdzenia uzyskania z
Sony Computer Entertainment Japan certyfikacji dla gry „Sniper Ghost
Warrior” na platformę Sony PlayStation®3 na terytorium Japonii.