Innowacyjne rozwiązania technologiczne wspomagające transport drogowy i kolejowy będą wynikiem wspólnych działań Wojskowej Akademii Technicznej i COMPREMUM S.A. Porozumienie o współpracy pomiędzy uczelnią i firmą zostało podpisane 14 lipca 2022 r. przez prorektora WAT ds. naukowych prof. dr. hab. inż. Andrzeja Dobrowolskiego i prezesa Zarządu COMPREMUM S.A. Pawła Piotrowskiego.

 – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Grupa oferuje ponadstandardowe rozwiązania. Współpracujemy z solidnymi partnerami, działającymi na rynku krajowym i międzynarodowym, w tym z uczelniami i ośrodkami naukowo-badawczymi. Za takiego solidnego partnera uważamy Wojskową Akademię Techniczną, a zawarte dziś porozumienie jest dla nas dowodem zaufania wobec kompetencji podmiotów i pracowników tworzących Grupę COMPREMUM – podkreśla prezes Paweł Piotrowski.

Więcej: https://www.wojsko-polskie.pl/