Raport bieżący 36/2022

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2022 z dnia 16 września 2022 r. w przedmiocie informacji o postanowieniu Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 6 września 2022 r. o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia spółki Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 lipca 2022 r. („Postanowienie”), Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 27 września 2022 r. doręczono Spółce odpis Postanowienia wraz z odpisem pozwu wniesionego przez Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi o stwierdzenie nieważności względnie o uchylenie następujących uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27 lipca 2022 r.:

1) nr 4 w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia,

2) nr 5 w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Mercator Medical S.A.,

3) nr 6 w sprawie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Mercator Medical S.A. oraz

4) nr 7 w sprawie uchylenia uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki Mercator Medical S.A.