Raport bieżący 18/2024

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 9 lipca 2024 r. do Spółki wpłynął odpis pozwu, wniesionego w dniu 17 czerwca 2024 r. przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną, o uchylenie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 28 maja 2024 r., w sprawie podziału zysku.