Raport bieżący z plikiem 47/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 5 listopada 2021 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Emitenta, spółki Anabaza RAIF V.C.I.C. Ltd. z siedzibą w Nikozji, o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Emitenta następujących spraw:

1) poszerzenie liczby członków Rady Nadzorczej Emitenta z 5 na 6;

2) powołanie Pana Witolda Kruszewskiego jako członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Do wniosku dołączone zostały projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, które Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Zarząd Emitenta odpowiednio uwzględni złożony wniosek akcjonariusza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl