Raport Bieżący nr 19/2022

 

Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisie w dniu 11.08.2022 roku zmiany statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydziału Gospodarczego KRS („Sąd Rejestrowy”).

 

 

 

Sąd Rejestrowy wpisał zmiany statutu Spółki dokonane uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11.07.2022 roku w zakresie Art. 4 ust. 1 Statutu dot. przedmiotu działalności Spółki.

 

 

 

Wykaz zmian oraz tekst jednolity Statutu stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

 

 

Podstawa prawna:

 

§4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl