Raport bieżący 14/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka” lub “Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 12/2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku, niniejszym informuje, że Zarząd Spółki powziął informację, że do obrotu na platformie “Börse Frankfurt” prowadzonej przez Frankfurter Wertpapierbörse (Frankfurcka Giełda Papierów Wartościowych) zostały wprowadzone wszystkie akcje Spółki będące przedmiotem obrotu na rynku NewConnect oznaczone kodem ISIN: PLYLWHT00012.