Najbliższe wydarzenia

Wsparcie Łódzkiej SSE dla budowy fabryki magazynów energii wartej nawet 255 mln zł

gru 31, 2021

Wsparcie Łódzkiej SSE dla budowy fabryki magazynów energii
wartej nawet 255 mln zł

Notowany na rynku głównym GPW Pozbud (wkrótce Compremum) wybuduje w trzy lata wraz z partnerami zakład produkcyjny ogniw i baterii litowo-jonowych oraz systemów magazynowania energii. Inwestycja otrzymała właśnie pozytywną decyzję o wsparciu przez Łódzką Specjalną Strefę Inwestycyjną (ŁSSE).

To bardzo dobra informacja, oznaczająca potencjalnie aż do 89 mln zł zwolnienia z CIT dla naszej spółki celowej Faradise, odpowiadającej za projekt fabryki magazynów energii. To również ważne wydarzenie, potwierdzające  strategiczny potencjał biznesowy budowy w Polsce fabryki ogniw, baterii i magazynów energii. Warto zauważyć, że do tego projektu pozyskaliśmy jako partnera globalnie działającą firmę technologiczną Durapower z Singapuru oraz specjalizującą się w rozwiązaniach typu Industrial Internet of Things (IIoT) krakowską firmę Elmodis – mówi Łukasz Fojt, Prezes Zarządu Pozbud S.A., wkrótce Compremum S.A.

Warunki określone przez Zarząd ŁSSE to m.in. zapewnienie co najmniej 100 nowych miejsc pracy i poniesienie kosztów kwalifikowanych inwestycji o łącznej wartości między 196,2 mln zł a 254,7 mln zł, a także spełnienie kryteriów jakościowych w ramach zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz społecznego.

Wsparcie, którego udzieli ŁSSE na rzecz realizacji inwestycji, udzielone zostanie w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 35% kosztów kwalifikowanych. Z kolei do kosztów kwalifikowanych wliczą się zakup nieruchomości, wybudowanie budynku produkcyjnego z zapleczem biurowym, budynków magazynowych, budynków technicznych  i warsztatowych wraz z infrastrukturą drogową i logistyczną, a także zakup maszyn i urządzeń.

Realizacja fabryki ogniw, baterii i magazynów energii wpisuje się w szersze zmiany w Grupie Pozbud, która czeka na rejestrację w KRS zmiany nazwy na Compremum. To po francusku zrozumienie, co podkreśla fakt, jak bardzo rozwiązania Grupy są uszyte na miarę tego, czego potrzebują jej partnerzy i klienci. Notowana na GPW spółka-matka staje się główną spółką dla holdingu spółek celowych, przypisanych konkretnym obszarom działalności biznesowej.

Zreorganizowaliśmy grupę kapitałową, zmieniliśmy charakter firmy i rozszerzyliśmy zakres działalności grupy o modernizację wagonów kolejowych oraz sektor OZE, w tym dewelopowanie elektrowni fotowoltaicznych i produkcję oraz sprzedaż magazynów energii. Umacniamy także naszą obecność na rynkach zagranicznych – wyjaśnia powody zmiany nazwy Prezes Łukasz Fojt.

Obecnie Grupa Pozbud znana jest w branży  specjalistycznych prac budowlanych (prowadzony kontrakt GSM-R o wartości 721 mln zł) i stolarki otworowej (fabryka w Słonawach). Stawia jednak mocniej na rozwój dwóch kolejnych segmentów działalności – modernizacji wagonów kolejowych oraz OZE. W segmencie kolejowym Pozbud podpisał w konsorcjum z partnerem pierwsze umowy z PKP Intercity na 70,6 mln zł (modernizacja 14 wagonów), a Zarząd został wzmocniony doświadczonym menedżerem przemysłu kolejowego (Pan Paweł Piotrowski). Kolejne postępowania są  procedowane, a plan rozwoju i inwestycji PKP Intercity na lata 2021-2030 zakłada inwestycje, w tym inwestycje taborowe, na poziomie 19 mld zł. W segmencie OZE Grupa Pozbud – poza obszarem magazynów energii – dewelopuje farmę fotowoltaiczną o mocy 6,6 MW i podjęła działania zmierzające do rozbudowy tej inwestycji do 35 MW (RB 32/2021; w weryfikacji są kolejne lokalizacje).

 

***

GRUPA POZBUD

Pozbud S.A. (wkrótce Compremum S.A.) to polska firma z siedzibą w Poznaniu o blisko 40-letniej historii. Po zmianach właścicielskich w 2020 roku powstała wzmocniona Grupa Kapitałowa, która dotychczas generuje przychody na działalności operacyjnej w trzech segmentach:

  • Budownictwo teletechniczne (sztandarowy kontrakt: budowa sieci światłowodowej dla PKP PLK, kontrakt konsorcjalny warty łącznie 721 mln zł),
  • Stolarka otworowa (nowoczesny zautomatyzowany zakład produkcyjny, oprócz sprzedaży krajowej rosnący eksport do USA),
  • Działalność deweloperska (w IV kw. 2021 powinna zostać zakończona sprzedaż projektu Strzeszyn-Zacisze).

W ramach strategii rozwoju oraz na bazie rozpoczętych działań biznesowych w najbliższych kwartałach można spodziewać się istotnego rozwoju działalności w dwóch nowych obszarach biznesowych:

  • Odnawialne źródła energii (OZE) – dewelopowanie projektów OZE (Ptaszkowice – 35MW, kolejne projekty w analizie) oraz sprzedaż i produkcja systemów magazynowania i zarządzania energią (partnerstwo z Durapower i Elmodis),
  • Przemysł kolejowy – modernizacja wagonów kolejowych (podpisane pierwsze umowy konsorcjalne).

Od 2008 roku spółka jest notowana na rynku głównym GPW. Więcej informacji na temat Grupy Pozbud można znaleźć pod adresem www.pozbud.pl.