Wsparcie Łódzkiej SSE dla budowy fabryki magazynów energii
wartej nawet 255 mln zł

Notowany na rynku głównym GPW Pozbud (wkrótce Compremum) wybuduje w trzy lata wraz z partnerami zakład produkcyjny ogniw i baterii litowo-jonowych oraz systemów magazynowania energii. Inwestycja otrzymała właśnie pozytywną decyzję o wsparciu przez Łódzką Specjalną Strefę Inwestycyjną (ŁSSE).

To bardzo dobra informacja, oznaczająca potencjalnie aż do 89 mln zł zwolnienia z CIT dla naszej spółki celowej Faradise, odpowiadającej za projekt fabryki magazynów energii. To również ważne wydarzenie, potwierdzające  strategiczny potencjał biznesowy budowy w Polsce fabryki ogniw, baterii i magazynów energii. Warto zauważyć, że do tego projektu pozyskaliśmy jako partnera globalnie działającą firmę technologiczną Durapower z Singapuru oraz specjalizującą się w rozwiązaniach typu Industrial Internet of Things (IIoT) krakowską firmę Elmodis – mówi Łukasz Fojt, Prezes Zarządu Pozbud S.A., wkrótce Compremum S.A.

Warunki określone przez Zarząd ŁSSE to m.in. zapewnienie co najmniej 100 nowych miejsc pracy i poniesienie kosztów kwalifikowanych inwestycji o łącznej wartości między 196,2 mln zł a 254,7 mln zł, a także spełnienie kryteriów jakościowych w ramach zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz społecznego.

Wsparcie, którego udzieli ŁSSE na rzecz realizacji inwestycji, udzielone zostanie w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 35% kosztów kwalifikowanych. Z kolei do kosztów kwalifikowanych wliczą się zakup nieruchomości, wybudowanie budynku produkcyjnego z zapleczem biurowym, budynków magazynowych, budynków technicznych  i warsztatowych wraz z infrastrukturą drogową i logistyczną, a także zakup maszyn i urządzeń.

Realizacja fabryki ogniw, baterii i magazynów energii wpisuje się w szersze zmiany w Grupie Pozbud, która czeka na rejestrację w KRS zmiany nazwy na Compremum. To po francusku zrozumienie, co podkreśla fakt, jak bardzo rozwiązania Grupy są uszyte na miarę tego, czego potrzebują jej partnerzy i klienci. Notowana na GPW spółka-matka staje się główną spółką dla holdingu spółek celowych, przypisanych konkretnym obszarom działalności biznesowej.

Zreorganizowaliśmy grupę kapitałową, zmieniliśmy charakter firmy i rozszerzyliśmy zakres działalności grupy o modernizację wagonów kolejowych oraz sektor OZE, w tym dewelopowanie elektrowni fotowoltaicznych i produkcję oraz sprzedaż magazynów energii. Umacniamy także naszą obecność na rynkach zagranicznych – wyjaśnia powody zmiany nazwy Prezes Łukasz Fojt.

Obecnie Grupa Pozbud znana jest w branży  specjalistycznych prac budowlanych (prowadzony kontrakt GSM-R o wartości 721 mln zł) i stolarki otworowej (fabryka w Słonawach). Stawia jednak mocniej na rozwój dwóch kolejnych segmentów działalności – modernizacji wagonów kolejowych oraz OZE. W segmencie kolejowym Pozbud podpisał w konsorcjum z partnerem pierwsze umowy z PKP Intercity na 70,6 mln zł (modernizacja 14 wagonów), a Zarząd został wzmocniony doświadczonym menedżerem przemysłu kolejowego (Pan Paweł Piotrowski). Kolejne postępowania są  procedowane, a plan rozwoju i inwestycji PKP Intercity na lata 2021-2030 zakłada inwestycje, w tym inwestycje taborowe, na poziomie 19 mld zł. W segmencie OZE Grupa Pozbud – poza obszarem magazynów energii – dewelopuje farmę fotowoltaiczną o mocy 6,6 MW i podjęła działania zmierzające do rozbudowy tej inwestycji do 35 MW (RB 32/2021; w weryfikacji są kolejne lokalizacje).

 

***

GRUPA POZBUD

Pozbud S.A. (wkrótce Compremum S.A.) to polska firma z siedzibą w Poznaniu o blisko 40-letniej historii. Po zmianach właścicielskich w 2020 roku powstała wzmocniona Grupa Kapitałowa, która dotychczas generuje przychody na działalności operacyjnej w trzech segmentach:

  • Budownictwo teletechniczne (sztandarowy kontrakt: budowa sieci światłowodowej dla PKP PLK, kontrakt konsorcjalny warty łącznie 721 mln zł),
  • Stolarka otworowa (nowoczesny zautomatyzowany zakład produkcyjny, oprócz sprzedaży krajowej rosnący eksport do USA),
  • Działalność deweloperska (w IV kw. 2021 powinna zostać zakończona sprzedaż projektu Strzeszyn-Zacisze).

W ramach strategii rozwoju oraz na bazie rozpoczętych działań biznesowych w najbliższych kwartałach można spodziewać się istotnego rozwoju działalności w dwóch nowych obszarach biznesowych:

  • Odnawialne źródła energii (OZE) – dewelopowanie projektów OZE (Ptaszkowice – 35MW, kolejne projekty w analizie) oraz sprzedaż i produkcja systemów magazynowania i zarządzania energią (partnerstwo z Durapower i Elmodis),
  • Przemysł kolejowy – modernizacja wagonów kolejowych (podpisane pierwsze umowy konsorcjalne).

Od 2008 roku spółka jest notowana na rynku głównym GPW. Więcej informacji na temat Grupy Pozbud można znaleźć pod adresem www.pozbud.pl.