Raport bieżący 8/2024

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej COMPREMUM za 2023 roku oraz wartości porównawcze za 2022 roku.

 

Wstępne jednostkowe wyniki finansowe COMPREMUM S.A. za 2023 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego):

– przychody ze sprzedaży: 189 611 tys. zł (36 114 tys. zł);

– zysk ze sprzedaży brutto: 17 246 tys. zł (3 119 tys. zł);

– wynik finansowy netto: -1 428 tys. zł (- 37 017 tys. zł).

 

Wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej COMPREMUM za 2023 roku (w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres roku poprzedniego):

– przychody ze sprzedaży: 319 782 tys. zł (217 510 tys. zł);

– zysk ze sprzedaży brutto: 57 023 tys. zł (48 284 tys. zł);

– zysk netto: 24 494 tys. zł (2 926 tys. zł);

 

Emitent zastrzega, że powyższe dane mają charakter wstępny a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie rocznym, które będą znane po zakończeniu badania przez niezależnego biegłego rewidenta mogą się różnić od przedstawionych powyżej.