Raport bieżący z plikiem 3/2022

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd ALUMETAL S.A. przekazuje w załączeniu wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za IV kwartał 2021 i 2021 rok.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl