Raport bieżący 36/2021

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 69/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r., nr 5/2021 r. z dnia 12 lutego 2021 r. oraz nr 34/2021 z dnia 13 października 2021 r., Zarząd „K2 Holding” S.A. (poprzednio: K2 Internet S.A., „Spółka”) niniejszym informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym (4 listopada 2021 r.) wiadomości o dokonaniu wydania 30.000 (słownie: trzydziestu tysięcy) sztuk warrantów subskrypcyjnych serii C1 uprawniających do objęcia takiej samej ilości sztuk akcji zwykłych serii B na rzecz osób uprawnionych – członków Zarządu Spółki w związku z oświadczeniem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 2 listopada 2021 r. (nr 1300/2021).

 

Osoba dokonująca powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich