Raport bieżący 37/2022

 

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 69/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r., nr 5/2021 r. z dnia 12 lutego 2021 r. oraz nr 35/2022 z dnia 15 września 2022 r., Zarząd „K2 Holding” S.A. niniejszym informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym (11 października 2022 r.) wiadomości o dokonaniu wydania na rzecz osób uprawnionych – członków Zarządu Spółki 30.000 (słownie: trzydziestu tysięcy) sztuk warrantów subskrypcyjnych serii C2 uprawniających do objęcia takiej samej ilości sztuk akcji zwykłych serii C, 30.000 (słownie: trzydziestu tysięcy) sztuk warrantów subskrypcyjnych serii C3 uprawniających do objęcia takiej samej ilości sztuk akcji zwykłych serii D, 60.000 (słownie: sześćdziesięciu tysięcy) sztuk warrantów subskrypcyjnych serii C4 uprawniających do objęcia takiej samej ilości sztuk akcji zwykłych serii E, w związku z oświadczeniem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 6 października 2022 r. (nr 903/2022).

 

Osoba dokonująca powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich