Zarząd COMPLEX S.A. informuje, że w dniu 26 lipca 2011 roku podpisał z
Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, aneks nr 2 z dnia
13 lipca 2011 roku do umowy z dnia 02 lipca 2009 roku dotyczącej zakupu
80% akcji Zakładów Elektromaszynowych-Elektronarzędzia CELMA S.A. i
100% akcji CELMA TOOLS S.A..

O podpisaniu umowy i jej zmianach Emitent informował w raporcie bieżącym
nr 40/2009 z dnia 02 lipca 2009 roku oraz w raporcie bieżącym nr
40/2010 z dnia 28 lipca 2010 roku.

Podpisany aneks nr 2 zmienił harmonogram spłaty rat, wydłużając terminy
płatności dwóch ostatnich rat. Pozostałe warunki umowy nie uległy
zmianie.

Obecnie dwie ostatnie raty zostaną zapłacone w następujących terminach:

– V rata w kwocie 1.100.000,00 zł – płatna do dnia 30 września 2011 roku,

– VI rata w kwocie 1.400.000,00 zł – płatna do dnia 31 marca 2012 roku.