Zarząd COMPLEX S.A. informuje, że w dniu 16.01.2012
roku powziął informację o śmierci Pana Lucjana Nowackiego Członka Rady
Nadzorczej COMPLEX S.A., a co za tym idzie wygaśnięciu mandatu członka
Rady Nadzorczej. Pan Lucjan Nowacki jako inżynier konstruktor, doradca, a
następnie jako członek Rady Nadzorczej związany był ze Spółką
nieprzerwanie od początków jej istnienia. Funkcję Członka Rady
Nadzorczej pełnił od dnia 06.04.2006 roku.