Raport bieżący 4/2024

Zarząd Spółki Fabrity Holding S.A. (Spółka) informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (NWZ), które odbyło się dnia 3 stycznia 2024 roku, przy liczbie głosów 1.564.133, udział akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu był następujący:

 

1. IPO30 UNIPESSOAL LDA posiadała 643.100 akcji Spółki, z których przysługiwało 643.100 głosów, co stanowiło 41,11% głosów na tym NWZ i odpowiadało 26,06% ogólnej liczby głosów w Spółce,

2. FUNDACJA ŁĘG/KLONY FUNDACJA RODZINNA posiadała 386.854 akcje Spółki, z których przysługiwało 386.854 głosy, co stanowiło 24,73% głosów na tym NWZ i odpowiadało 15,74% ogólnej liczby głosów w Spółce,

3. FRAM FIZ posiadał 186.661 akcji Spółki, z których przysługiwało 186.661 głosów, co stanowiło 11,93% głosów na tym NWZ i odpowiadało 7,59% ogólnej liczby głosów w Spółce,

4. UNIQA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY posiadał 121.288 akcji Spółki, z których przysługiwało 121. 288 głosów, co stanowiło 7,75% głosów na tym NWZ i odpowiadało 4,93% ogólnej liczby głosów w Spółce,

5. PAWEŁ WUJEC posiadał 121.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 121.000 głosów, co stanowiło 7,74% głosów na tym NWZ i odpowiadało 4,92% ogólnej liczby głosów w Spółce.