Raport bieżący 34/2023

Zarząd Spółki Fabrity Holding S.A. (Spółka) informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (NWZ), które odbyło się dnia 31 października 2023 roku, przy liczbie głosów 1.080.076, udział akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu był następujący:

 

 

1. IPO30 UNIPESSOAL LDA posiadała 643.100 akcji Spółki, z których przysługiwało 643.100 głosów, co stanowiło 59,54% głosów na tym NWZ i odpowiadało 26,06% ogólnej liczby głosów w Spółce,

2. FUNDACJA ŁĘG/KLONY FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI posiadała 291.762 akcje Spółki, z których przysługiwało 291.762 głosy, co stanowiło 27,01% głosów na tym NWZ i odpowiadało 11,87% ogólnej liczby głosów w Spółce,

3. JANUSZ ŻEBROWSKI posiadał 95.092 akcje Spółki, z których przysługiwało 95.092 głosy, co stanowiło 8,80% głosów na tym NWZ i odpowiadało 3,87% ogólnej liczby głosów w Spółce.