Raport bieżący z plikiem 10/2021

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Emitent”) przekazuje listę akcjonariuszy Emitenta posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (ZWZ), które odbyło się w dniu 30 listopada 2021 r.

 

Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna : Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl