Najbliższe wydarzenia

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

grudzień 22, 2020

Raport bieżący z plikiem 27/2020

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (“Emitent”) przekazuje listę akcjonariuszy Emitenta posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (ZWZ), które odbyło się w dniu 22 grudnia 2020 r.

 

Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu.