Raport bieżący 28/2022

 

Zarząd Spółki K2 Holding S.A. (Spółka) informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (ZWZ), które odbyło się dnia 23 sierpnia 2022 roku, przy liczbie głosów 1.442.676, udział akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu był następujący:

 

 

1. IPO30 UNIPESSOAL LDA posiadała 604.400 akcji Spółki, z których przysługiwało 604.400 głosów, co stanowiło 41,89% głosów na tym ZWZ i odpowiadało 26,08% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

2. JANUSZ ŻEBROWSKI posiadał 405 739 akcje Spółki, z których przysługiwało 405 739 głosy, co stanowiło 28,12% głosów na tym ZWZ i odpowiadało 17,50% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

3. FRAM FIZ posiadał 186.661 akcji Spółki, z których przysługiwało 186 661 głosów, co stanowiło 12,94% głosów na tym ZWZ i odpowiadało 8,05% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

4. UNIQA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY posiadał 121 288 akcji Spółki, z których przysługiwało 121 288 głosów, co stanowiło 8,41% głosów na tym ZWZ i odpowiadało 5,23% ogólnej liczby głosów w Spółce.