Raport bieżący 1/2022

 

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyej 5 %

Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%. liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 07.01.2022 roku:

 

1/ Flieger Paweł – liczba akcji oraz głosów z akcji: – 53.718.788 – udział w głosach na WZ – 51,07% – udział w ogólnej liczbie głosów – 33,69%

 

2/ JJS INVEST sp. z o.o. – liczba akcji oraz głosów z akcji: – 27.085.103 – udział w głosach na WZ – 25,75% – udział w ogólnej liczbie głosów – 16,99%

 

3/ Paszkiewicz Paweł – liczba akcji oraz głosów z akcji: – 6.319.857 – udział w głosach na WZ – 6,01% – udział w ogólnej liczbie głosów – 3,96%

 

4/ Ciszewski January – liczba akcji oraz głosów z akcji: – 11.044.075 – udział w głosach na WZ – 10,50% – udział w ogólnej liczbie głosów – 6,93%