Raport bieżący 9/2024

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 17.06.2024 roku:

 

1/ Flieger Paweł – liczba akcji oraz głosów z akcji: – 59.218.788 – udział w głosach na WZ – 89,77% – udział w ogólnej liczbie głosów – 34,49%

 

2/ January Ciszewski – liczba akcji oraz głosów z akcji: – 6.750.000 – udział w głosach na

WZ – 10,23% – udział w ogólnej liczbie głosów – 3,93%