Raport bieżący 17/2024

Zarząd Grodno S.A. (Spółka) przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 czerwca 2024 r. (NWZ):

 

– Andrzej Jurczak: 6.071.321 głosów, co stanowiło 99,99% głosów na NWZ i 23,92% w ogólnej liczbie głosów.