Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. przekazuje do publicznej
wiadomości, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeprowadzonym w dniu 17
maja 2011 r. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż udział procentowy
głosów poszczególnych akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy został obliczony według stanu ogólnej liczby
głosów na dzień 17 maja 2011 r.

[dowiedz się więcej]