Wyniki
Apatora dynamicznie rosną, a defensywność branży doceniają
inwestorzy

Producent
aparatury łącznikowej i pomiarowej zarobił na czysto w trzy
kwartały br. prawie dwa razy tyle, ile przed rokiem. Eksport ma się
bardzo dobrze, a rok 2012 zapowiada się wyśmienicie.

Toruński
Apator, produkujący m.in. inteligentne liczniki energii
elektrycznej, wody, ciepła i gazu, zanotował w III kwartale br.
145,3 mln zł skonsolidowanych przychodów, czyli o 39,5 proc. więcej
niż przed rokiem. Pozwoliło to na wzrost zysku operacyjnego o ponad
85 proc., do 26 mln zł. Zysk netto skoczył o 36,7 proc. i
przekroczył 19,1 mln zł.


W trzecim kwartale zanotowaliśmy
bardzo dobre wyniki na wszystkich rynkach, a eksport wyniósł około
36 proc. naszej sprzedaży. Najważniejsze rynki zagraniczne to dla
nas Rosja i Niemcy, gdzie sytuacja rynkowa rozwija się dla nas
korzystnie. Oczywiście dbamy również o pozycję na mniejszych
rynkach, które również dokładają się do wyników

mówi Janusz Niedźwiecki, prezes
Apatora.

Od
początku roku Apator wypracował już 52,3 mln zł zysku
operacyjnego i 39,3 mln zł zysku netto. To o około 95 proc. wyższe
rezultaty niż w analogicznym okresie 2010 roku. Rentowność wzrosła
więc znacznie szybciej niż przychody, które w trzy kwartały
wyniosły 372,6 mln zł (+36,9 proc.). Czego można oczekiwać po IV
kwartale?


Zakładamy wykonanie całorocznej
prognozy zysku netto, która mówi o 51-55 mln zł

mówi Janusz Niedźwiecki.

Dodaje,
że relatywnie odporny na zawirowania na rynkach finansowych i w
gospodarkach biznes Apatora ma wyśmienite perspektywy również w
przyszłym roku.


Jesteśmy w stanie organicznie
poprawić w przyszłym roku wyniki, które już w tym roku należy
przecież uznać za bardzo dobre. Dodatkowo wciąż przyglądamy się
potencjalnym atrakcyjnym celom przejęć

– komentuje prezes Niedźwiecki.

Stabilność
biznesu Apatora, jego dynamiczny rozwój oraz wiarygodność i
przejrzystość Spółki doceniają inwestorzy.

Po publikacji wyników kwartalnych kurs rośnie przy wyraźnie
spadkowym rynku. Co więcej, przez zawirowania związane z kryzysem w
strefie euro indeks sWIG80, w którego składzie znajduje się
Apator, stracił od czerwca blisko 30 proc., podczas gdy kurs Apatora
znajduje się obecnie jedynie o około 10 proc. i znajduje się w
trendzie wzrostowym.

Strategiczne
cele Grupy Apator, które zamierza uzyskać organicznie (bez
akwizycji) do końca 2013 roku, to:

A.
w segmencie pomiarowym:

być
w pierwszej
czwórce dostawców aparatury pomiarowej w regionie,

osiągnąć
i utrzymać
pozycję
lidera w
Polsce na rynku inteligentnych liczników i systemów w ka
żdym
z mediów,

uzyskać
przychody
ze sprzeda
ży
na poziomie 370 – 450 mln zł przy EBITDA 20 – 25 proc.,

uzyskać
50 proc.
przychodów z eksportu,

uzyskać
silną
pozycję
marki
Apator na strategicznych rynkach zagranicznych,

zapewniać
wysoką
jakość
wyrobów –
poziom poni
żej
0,5 proc. reklamacji w skali rocznej dla liczników i systemów
wszystkich mediów.

B.
w segmencie ł
ącznikowym:

być
w pierwszej
trójce dostawców aparatury ł
ącznikowej
w strategicznym regionie,

utrzymać
pozycję
lidera na
rynku aparatury ł
ącznikowej
w Polsce,

uzyskać
przychody
ze sprzeda
ży
na poziomie 150 – 160 mln zł przy EBITDA 20 – 25 proc.,

uzyskać
25 proc.
przychodów z eksportu,

uzyskać
silną
pozycję
marki
Apator na strategicznych rynkach zagranicznych,

zapewniać
wysoką jakość
wyrobów – poziom poniżej
0,1 proc. reklamacji w skali rocznej.

[Raport za III kwartał]