Czas: 8 marca 2012 r.
Miejsce: Warszawa
Temat: Przedstawienie i omówienie wyników finansowych za 2011 rok oraz perspektyw spółki i branży na kolejne okresy
Goście: 32 analityków, 7 dziennikarzy

Wyniki finansowe i moce produkcyjne będą wciąż rosły

Po restrukturyzacji modelu biznesowego przychodzi czas na żniwa. Wraz ze wzrostem potencjału produkcji kuchni, spółka zainwestuje w pozycjonowanie swoich marek

Amica Wronki, jeden z liderów rynku AGD w Europie, wygenerowała w 2011 roku 79,2 mln zł zysku netto i 52,2 mln zł zysku operacyjnego przy 1,45 mln zł przychodów. To zdecydowany wzrost rentowności względem roku 2010. Wtedy Amica zarobiła netto 14,9 mln zł i 33,9 mln zł operacyjnie przy przychodach 1,36 mld zł. Rezultaty zostały więc poprawione w zeszłym roku odpowiednio o 431, 54 i 7 proc. Wynik EBITDA wzrósł o 28 proc., do 72,9 mln zł. Jednocześnie zadłużenie odsetkowe netto zwiększyło się jedynie o 1 proc., do 84,5 mln zł, dzięki czemu relacja długu odsetkowego do wyniku EBITDA mocno spadła – z 1,46 do 1,16 proc. Dynamiczna poprawa wyników szczególnie była zauważalna w drugiej połowie zeszłego roku.

– Zakończyliśmy sprzedaż pralek i lodówek kupowanych z naszych byłych fabryk, dzięki czemu skokowo zwiększyliśmy rentowność. Obecnie jesteśmy producentem sprzętu grzejnego, zamawiając pozostałe produkty na zewnątrz. Zmiana modelu biznesowego jest niezwykle korzystna. Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych rezultatów, choć – jak zwykle – mieliśmy jeszcze większe apetyty. Będziemy pracowali nad ich zaspokojeniem w kolejnych okresach – powiedział zebranym Jacek Rutkowski, Prezes Zarządu Amica Wronki S.A.

Prezes Rutkowski zapowiedział, że celem jego zespołu jest wygenerowanie w tym roku 120 mln zł wyniku na poziomie EBITDA przy 1,6 mld zł przychodów.

– Mam nadzieję, że uda nam się to już w tym roku. Jesteśmy w stanie zwiększać sprzedaż nawet na spadającym rynku – powiedział Jacek Rutkowski.

Oprócz systematycznej poprawy efektywności działalności operacyjnej, w Amice dokonała się również rewolucja pod względem zarządzania marką. Wartość znaku towarowego (240 mln zł) została wreszcie ujawniona w bilansie spółki. Zaburzyło to jednorazowo wynik netto osiągnięty w IV kwartale (one-off wpłynął jedynie na ten poziom wyników), ale jednocześnie przeprowadzenie takiej operacji zapewniło 46,5 mln zł aktywa podatkowego (przez 15 lat roczny odpis amortyzacyjny wyniesie 16 mln zł).

– Uzyskaliśmy znaczne zmniejszenie obciążeń podatkowych oraz urealnienie wartości naszych aktywów – podsumował Wojciech Kocikowski, Wiceprezes Amica Wronki S.A. ds. Finansowych.

Ekspansja rynkowa wymusza inwestycje w moce produkcyjne. W tym roku CAPEX Amiki ma wynieść 41 mln zł. W przyszłym roku może podobną wartość, jeśli zapadnie decyzja o kolejnym etapie rozbudowy fabryki kuchni we Wronkach.

– W przyszłym miesiącu zakończy się pierwszy etap rozbudowy zakładu, w wyniku którego moce produkcyjne wzrosną z 970 tys. kuchni rocznie do 1,1 mln sztuk. Do końca tego roku, ewentualnie początku przyszłego, przeprowadzimy drugi etap inwestycji, dzięki któremu produkcja wzrośnie do 1,2-1,25 mln kuchenek. Do lata podejmiemy decyzję, czy będziemy realizować trzeci etap inwestycji. Miałby on na celu zwiększenie mocy do 1,5 mln kuchni. Ewentualne zakończenie tej inwestycji nastąpiłoby jeszcze w 2013 roku – zakomunikował Prezes Rutkowski.

Podkreślił on, że jednocześnie akcjonariusze nie mogą liczyć na pogodzenie trzech kierunków wypływu gotówki ze spółki – inwestycji w moce produkcyjne, skupu akcji własnych i dywidendy.

– Dlatego nie zamierzamy wypłacić dywidendy – powiedział wprost Prezes Amiki.

Jednocześnie ujawnił, że w tym roku Amica zamierza wydać o 30-40 proc. więcej na marketing.

– Będziemy inwestować w pozycjonowanie marki. Wydamy na marketing na pewno o ponad 10 mln zł więcej niż w zeszłym roku. Będzie to mocne uderzenie marketingowe. Finalizujemy kontrakt z twarzą marki Amica w Polsce. W Skandynawii, dla naszej marki Gram, będzie to Caroline Wozniacki [znana duńska tenisistka młodego pokolenia z polskimi korzeniami – red.] – poinformował zebranych Jacek Rutkowski.

Prezes Amiki zapowiedział również wejście na rynek francuski.

– To drugi pod względem wielkości rynek w Unii Europejskiej, na którym jeszcze nie byliśmy obecni. Zamierzamy zakupić większościowy udział w lokalnym dystrybutorze AGD. Jeśli to się nie uda, utworzymy we Francji własną spółkę dystrybucyjną. Do ekspansji nad Sekwaną potrzebujemy stworzenia nowej gamy kuchni [m.in. z funkcją pyrolizy – red.], nad czym już pracujemy – zapewnił Prezes Rutkowski.

Jak wygląda perspektywa sprzedażowa Grupy Amica w Polsce i na poszczególnych rynkach zagranicznych? Jak wygląda porównanie wskaźników finansowych Amiki z zagranicznymi konkurentami? Jakie są wyniki finansowe poszczególnych spółek z Grupy? Jaka jest struktura sprzedaży Grupy Amica? Odpowiedzi na wszystkie te pytania dostarczy lektura prezentacji wyświetlonej podczas konferencji (link poniżej).

Szczegółowa prezentacja z konferencji [link]
Raport okresowy Grupy Amica S.A. za 2011 r. [link]

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/fotorelacje/Amica 2 3.08.JPG