Raport bieżący 4/2024

Zarząd Makarony Polskie z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2024 roku Spółka skierowała do Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o wykonywanie funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych SA z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie będzie pełnił funkcję animatora dla akcji Spółki do dnia 30 czerwca 2024 roku. O zawarciu umowy z Animatorem Emitent informował raportem bieżącym numer 15/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku.

 

Jednocześnie w dniu 3 kwietnia 2024 roku Spółka podpisała nową umowę o pełnienie funkcji Animatora Emitenta z Domem Maklerskim BDM SA z siedzibą w Bielsku Białej. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony i wejdzie w życie 8 kwietnia 2024 roku /po spełnieniu procedur wynikających z regulacji GPW/.