Prezes toruńskiego Apatora Janusz
Niedźwiedzki w wywiedzie dla PAP przekazał najważniejsze
informacje dla posiadaczy akcji tej spółki. W trzyczęściowym
wywiadzie prezes odpowiedział na pytania dotyczące:

-Dywidendy za rok ’11.

[Część I]

-Akwizycji w ’12 i ewentualnej emisji
akcji lub obligacji na ten cel.

[Część II]

-Wypracowywaniu prognozy na ’11.

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_Instance=cms_gpw.pap.pl[&]_PageID=2[&]_OID=43[&]_Lang=pl[&]_RowID=1986388[&]category=11,36,31,32,33[&]_CheckSum=1728390756

[Część III]