Wzmocniony Zarząd Pozbud S.A.

Nowym Wiceprezesem Zarządu Pozbud S.A. został Paweł Piotrowski – menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu dużymi spółkami w branży transportu kolejowego, obronności i IT. Posiada doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym i korporacyjnym, jak również w administracji publicznej. Jednocześnie zakończona została misja członka Rady Nadzorczej – Marcina Raubo, który w sierpniu tego roku oddelegowany został do czasowego pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Pozbud S.A., po zmianach które miały miejsce w organach spółki w lipcu br.

Bardzo cieszę się, iż Grupa Pozbud pozyskała tak istotne wzmocnienie dla segmentu przemysłu kolejowego, który jest jednym ze strategicznych kierunków Grupy. Podpisaliśmy właśnie w ramach konsorcjum pierwsze umowy o wartości 70,6 mln zł z PKP Intercity na modernizację 14 wagonów. Łącznie złożyliśmy do tej pory oferty dotyczące 130 wagonów na kwotę 590 mln zł, czekamy na rozstrzygnięcia. Planujemy udział w kolejnych postępowaniach przetargowych organizowanych w ramach realizacji Planu rozwoju i inwestycji PKP Intercity na lata 2021-2030, zakładającego inwestycje, w tym inwestycje taborowe, na poziomie 19 mld zł. Zaangażowanie w transport kolejowy, którego rozwój pozwoli na zmniejszenie śladu węglowego,  jest zbieżne z naszymi priorytetami proekologicznymi – podkreśla Łukasz Fojt, Prezes Zarządu Pozbud S.A.

Pan Paweł Piotrowski od sierpnia br. był doradcą Zarządu Pozbud S.A. W latach 2006-2021 był odpowiedzialny za rozwój biznesu francuskiej grupy Thales w Polsce w sektorach kolejowym, obronnym, bezpieczeństwa, kosmicznym i cyberbezpieczeństwa. Aktywnie uczestniczył w projektach realizowanych dla PKP PLK przy modernizacji linii kolejowych w Polsce m.in. implementacja pierwszego systemu ETCS poziomu 1 na linii CMK, modernizacja linii magistralnych E65, E75, E20, E30 i wielu innych. Piastował stanowisko Dyrektora Krajowego Thales w Polsce i jednocześnie Prezesa spółki Thales Polska, a także był członkiem Zarządu Thales Alenia Space Polska, Thales DIS Polska, jak również Prezesem Thales Rail Signalling Solutions. W latach 2005-2006 Pan Paweł Piotrowski był Wiceprezesem Urzędu Transportu Kolejowego odpowiedzialnym za sprawy techniczne i bezpieczeństwo w ruchu kolejowym. Reprezentował UTK podczas spotkań Europejskiej Agencji Kolejowej. Karierę zawodową rozpoczął na początku lat 90-tych, pracując kolejno w PKP – Lokomotywownia Warszawa Praga, a następnie w Dyrekcji Eksploatacji Cystern, gdzie w 1998 roku został powołany na funkcję Członka Zarządu ds. Technicznych. Odpowiedzialny był za naprawy, utrzymanie i produkcję taboru kolejowego. Po prywatyzacji i sprzedaży DEC Sp. z o.o. do amerykańskiego koncernu GATX, kontynuował pracę na tym samym stanowisku do 2004 roku.

Pan Paweł Piotrowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych o specjalizacji Pojazdy Szynowe.

 

***

GRUPA POZBUD

Pozbud to polska firma z siedzibą w Poznaniu o blisko 40-letniej historii. Po zmianach właścicielskich w 2020 roku powstała wzmocniona Grupa Pozbud, która dotychczas generuje przychody na działalności operacyjnej w trzech segmentach:

  • Budownictwo teletechniczne (sztandarowy kontrakt: budowa sieci światłowodowej dla PKP PLK, kontrakt konsorcjalny warty łącznie 721 mln zł),
  • Stolarka otworowa (nowoczesny zautomatyzowany zakład produkcyjny, oprócz sprzedaży krajowej rosnący eksport do UE oraz USA),
  • Działalność deweloperska (w IV kw. 2021 powinna zostać zakończona sprzedaż projektu Strzeszyn-Zacisze).

W ramach strategii rozwoju oraz na bazie rozpoczętych działań biznesowych w najbliższych kwartałach można spodziewać się istotnego rozwoju działalności w dwóch nowych obszarach biznesowych:

  • Odnawialne źródła energii (OZE) – dewelopowanie projektów OZE oraz sprzedaż i produkcja systemów magazynowania i zarządzania energią,
  • Przemysł kolejowy – modernizacja wagonów kolejowych (podpisane pierwsze umowy konsorcjalne).

Od 2008 roku spółka Pozbud jest spółką notowaną na rynku głównym GPW. Więcej informacji na temat Grupy Pozbud można znaleźć pod adresem www.pozbud.pl.