Zarząd Fabrity Holding rekomenduje 3,25 zł dywidendy

Zarząd Fabrity Holding podjął uchwałę o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu 3,25 zł dywidendy z zysku roku 2023 (7,4 mln zł). Wraz ze zrealizowanym już skupem akcji do akcjonariuszy w roku 2024 może trafić łącznie ponad 15 mln zł.

Zmierzamy do finalizacji realizacji zapowiedzi, jakie przekazaliśmy inwestorom w październiku zeszłego roku. W raporcie bieżącym wskazaliśmy wówczas na 15 mln zł, jako rząd wielkości oczekiwanej dystrybucji środków do akcjonariuszy w formie dywidendy i skupu akcji własnych. Skup o wartości 7,7 mln zł został już rozliczony, a dodatkowe blisko 7,4 mln zł może zostać wypłacone w formie dywidendykomentuje Artur Piątek, Wiceprezes Zarządu Fabrity Holding S.A.

Zgodnie z ogłoszoną 14 maja 2024 r. rekomendacją Zarządu Fabrity Holding S.A., dniem dywidendy ma być 25 czerwca br., a jej wypłata ma nastąpić 28 czerwca br. O ostatecznych terminach i wysokości dywidendy zadecydują akcjonariusze podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia.W ramach przeprowadzonego już skupu, na zaproszenie spółki do sprzedaży akcji po 40 zł za walor, akcjonariusze mogli odpowiadać w zeszłym miesiącu (rozliczenie transakcji nastąpiło 25 kwietnia br.). Przy redukcji ofert na poziomie ponad 90%, Fabrity Holding S.A. kupiła zakładaną liczbę akcji (192,5 tys. akcji), reprezentującą 7,83% w kapitale zakładowym. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu skupu akcji własnych było Biuro Maklerskie PKO BP. Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem skupionych akcji własnych miała miejsce 13 maja 2024 r.

Spodziewany łączny transfer środków do akcjonariuszy w roku 2024, obejmujący dwa sposoby dystrybucji, tj. już zrealizowany skup akcji własnych i możliwą do wypłaty dywidendę za rok 2023w rekomendowanej kwocie 3,25 zł na jedną akcję, może wynieść blisko 15,1 mln zł. Wpisuje się to w historię wysokich dywidend Fabrity Holding w ostatnich latach, kiedy to łącznie za rok 2021 i rok 2022 do akcjonariuszy trafiło w formie dywidend 29,3mln zł, tj. 12,4 zł na jedną akcję. Był to rezultat skutecznego rozwoju i dochodowości biznesów grupy oraz sprzedaży spółki Oktawave w czerwcu 2022 r. Tegoroczna dystrybucja środków do akcjonariuszy jest związana z sukcesem sprzedaży biznesów marketingowych we wrześniu zeszłego roku.

Obok dynamicznie rosnącego software house’u Fabrity (spółka zależna), w portfolio notowanej na GPW Fabrity Holding pozostaje też PerfectBot – spółka oferująca czatbota nowej generacji, komercjalizująca obecnie produkt oparty na rozwiązaniach sztucznej inteligencji (GPT). Poza tym, w lutym br. Grupa Fabrity Holding przejęła pakiet kontrolny w poznańskiej spółce Panda Group, specjalizującej się w rozwiązaniach e-commerce.

 

***

Grupa Fabrity Holding (do sierpnia 2023 roku Grupa K2 Holding) dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi z obszarów software engineering, jak również usługi transformacji cyfrowej. Grupa zawiera spółkę holdingową oraz trzy jednostki biznesowe.

Segment software – spółka Fabrity Sp. z o.o. – dostarcza kompleksowe usługi tworzenia oprogramowania na zamówienie, obejmujące doradztwo biznesowe, projektowanie rozwiązań, rozwój oprogramowania oraz usługi serwisowe. Spółka specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań, które zwiększają cyfryzację działalności biznesowej, wspierają optymalizację i automatyzację procesów biznesowych, poprawiają doświadczenia użytkowników, a także świadczy usługi z zakresu transformacji do chmury. Fabrity jest wieloletnim, zaufanym partnerem IT dla wielu dużych przedsiębiorstw w Polsce, regionie DACH, Skandynawii i USA. Do klientów firmy należą m.in. PKO Bank Polski, Pekao SA, Bayer, ABB, PepsiCo, Saint-Gobain, agencja unijna Frontex czy Ministerstwo Zdrowia. Spółka oferuje swoje usługi głównie firmom z szeroko pojętego sektora produkcyjnego, dużym instytucjom finansowym, firmom z branży farmaceutycznej, centralnej administracji publicznej, a także do sektora prywatnej opieki zdrowotnej.

W lutym 2024 roku segment software poszerzył się o rozwiązania e-commerce wraz z nabyciem pakietu większościowego w spółce Panda Group.

Segment chatbotów–spółka PerfectBot Sp. z o.o., w której Fabrity Holding ma 50% udziałów, to  startup oferujący chatboty AI, automatyzujące obsługę klienta w ecommerce. Z rozwiązania korzysta już kilkadziesiąt sklepów internetowych w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii czy Australii, a także wiele dużych e-sklepów w Polsce, m.in. 4F, x-kom, Diverse, Tatuum, Ryłko, TaniaKsiążka, czy Martes Sport. 

Historia Fabrity Holding sięga roku 1997, a od roku 2008 jej akcje są notowane na rynku głównym GPW. Walory Fabrity Holding S.A. (dawniej K2 Holding S.A.) zostały włączone pod koniec 2020 roku w skład indeksów WIG-INFO (firmy informatyczne) i WIG-TECH (nowe technologie). Więcej informacji na temat Grupy Fabrity można znaleźć pod adresem inwestorzy.fabrity.com.