Raport bieżący 5/2024

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, zwołane na dzień 6 marca 2024 r., podjęło uchwałę, na mocy której zarządzona została przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 4 kwietnia 2024 r., o godzinie 12.00.