Raport bieżący 50/2022

 

Zarząd K2 Holding S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd podpisał Aneks nr 5 z dnia 22 listopada 2022 r. do Umowy Najmu z dnia 21 grudnia 2010 r. zawartej pomiędzy Spółką a Calobra Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Umowa została przedłużona na czas określony do dnia 31 stycznia 2026 roku (Aneks). Przedmiotem umowy jest najem pomieszczeń biurowych w budynku biurowym o nazwie Platinium V przy ul. Domaniewskiej 44A.

 

Nowe warunki Umowy zmienionej Aneksem, w tym zmniejszenie wynajmowanej powierzchni biurowej obowiązują od dnia 1 lutego 2023 r., spowodują obniżenie kosztów wynajmu powierzchni biurowej w aktualnie zajmowanym biurze w Warszawie.

 

Z uwagi na wartość umowy, przewyższającą 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Grupy K2 Holding przedstawionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok 2021, Emitent zakwalifikował fakt zawarcia Aneksu jako informację poufną w rozumieniu art. 17 ust. Rozporządzenia MAR.

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji inwestorskich