Raport bieżący 22/2022

 

Zarząd K2 Holding S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 22 sierpnia 2022 r. podpisany został Aneks Nr 23 do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym z dnia 12 sierpnia 2013 r. (dalej „Aneks”) zmieniający datę ostatecznej spłaty Kredytu na 29 sierpnia 2023 r. Aneks wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2022 r.

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji inwestorskich.