Raport Bieżący nr 25/2022

 

Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 02.12.2022 roku został obustronnie podpisany z ABISTEMA Kancelaria Doradcza sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie aneks do umowy o sporządzenie Dokumentu Informacyjnego oraz pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzeniu akcji do obrotu na ASO NewConnect. Przedmiotem aneksu jest wprowadzenie do obrotu również akcji serii H Emitenta. Wprowadzenie do obrotu obejmie 25.000.000 akcji serii D, 5.424.350 akcji serii E, 14.175.000 akcji serii F, 106.986.153 akcji serii G, 12.250.000 akcji serii H do ASO. Pozostałe warunki umowy, poza wynagrodzeniem, pozostają bez zmian. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.