Raport Bieżący nr 3/2022

 

Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 15.02.2022 roku został obustronnie podpisany z ABISTEMA Kancelaria Doradcza sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie aneks do umowy o sporządzenie Dokumentu Informacyjnego oraz pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzeniu akcji do obrotu na ASO NewConnect. Przedmiotem aneksu jest wprowadzenie do obrotu również akcji serii F i serii G Emitenta. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.