Raport bieżący 21/2023

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 11 grudnia 2023 roku wpłynął do Spółki obustronnie podpisany aneks (Aneks) do umowy dystrybucyjnej (Umowa) zawartej z Meta Platforms Technologies, LLC (dawniej: Facebook Technologies, LLC lub Oculus VR, LLC) (Meta).

 

Przedmiotem Aneksu jest określenie warunków współfinansowania wykonania przez Emitenta adaptacji gry Gas Station Simulator (GSS) w technologii wirtualnej rzeczywistości (VR), która ma zostać przeznaczona do dystrybucji na platformie Meta Quest Store na urządzenia Meta Quest 2 i Meta Quest 3.

 

GSS to gra studia DRAGO entertainment S.A., która swoją premierę miała 15 września 2021 roku na platformie Steam. Od tego czasu w wersji PC, a także na konsolach Xbox, PlayStation i Nintendo, GSS sprzedało się w nakładzie ponad 1 mln egzemplarzy.

 

Zarząd Gamedust S.A. przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż realizacja umowy będzie mieć istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.