Raport bieżący 1/2023

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości informację, że dnia 29 marca 2023 roku otrzymał obustronnie podpisaną umowę (Umowa) ze znaczącym podmiotem z branży gamingowej na bezzwrotne dofinansowanie wykonania portu gry Emitenta Yupitergrad 2: The Lost Station (Gra) na jedno z wiodących urządzeń VR (Urządzenia).

 

Równocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z intencją sygnatariuszy Umowy, którą było zapewnienie użytkownikom Urządzeń dostępu do całości serii Yupitergad, Emitent podpisał również umowę na wykonanie portu poprzedniej gry Emitenta pod tytułem Yupitergrad, która miała swoją premierę w 2020 r.

 

Zarząd Gamedust S.A. przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.