Raport bieżący 20/2023

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Gamedust S.A. (Emitent, Spółka), działając jako wydawca gry Sunrise GP (Gra) informuje, że w dniu 05 grudnia 2023 roku wpłynął do Spółki obustronnie podpisany aneks dotyczący rozszerzenia zakresu dotychczasowej umowy wydawniczej dotyczącej Gry (Umowa), o dystrybucję Gry przez Emitenta na platformie Steam oraz w zapewnienie dostępności Gry w sklepach fizycznych na bazie odrębnych umów z podmiotami trzecimi (tzw. wersja pudełkowa).

 

Sunrise GP to zręcznościowa gra wyścigowa, która umożliwia zabawę na jednej konsoli nawet czterem graczom równocześnie. 20 kolorowych, budzących pozytywne skojarzenia tras, oraz klimatyczna muzyka sprawiają, że każdy przejazd wywołuje pozytywne emocje, pozwalając się zrelaksować podczas ścigania się samochodami przypominającymi europejskie klasyki.

 

Gra zostanie przeznaczona do sprzedaży na platformie Steam oraz w sklepach stacjonarnych w wersji pudełkowej w 2024 roku. O ustaleniu konkretnej daty premiery Gry na platformie Steam, Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

 

Zarząd Gamedust S.A. przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.