Raport bieżący 18/2023

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą w Poznaniu (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 05 października 2023 roku wpłynęła do Spółki podpisana z osobą powiązaną ze Spółką Umowa pożyczki (Umowa) do łącznej kwoty 150.000 zł na warunkach rynkowych. Pożyczka będzie udzielana w transzach, których termin i wysokość określi Emitent jako pożyczkobiorca.