Raport bieżący 20/2022

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Gamedust Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Emitent) informuje, iż w dniu 17 listopada 2022 r. podpisał umowę o współpracy z firmą No Gravity Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Wykonawca), na dostosowanie gry Best Forklift Operator (Gra) do wydania na platformie Nintendo Switch (Platforma) oraz do wykonania usług testowych w celu zapewnienia wymaganej certyfikacji Gry na Platformie, w tym również do wprowadzenia poprawek do kodu źródłowego Gry w przypadku odrzucenia Gry przez właścicieli Platform z uwagi na jej zawartość.

 

W wyniku realizacji warunków umowy wszelkie autorskie prawa majątkowe do Gry dostosowanej do Platformy zostają przeniesione przez Wykonawcę na rzecz Emitenta.

Emitent pozostanie wyłącznym wydawcą Gry na Nintendo Switch.

 

Zarząd Gamedust S.A. przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.