Raport Bieżący nr 4/2023

 

Zarząd GAMEDUST S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 02 marca 2023 r. wpłynęła do Spółki obustronnie podpisana umowa o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Emitenta z firmą audytorską KPW Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25C/410, 90-350 Łódź, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 4116 („Firma audytorska”). Przedmiotem umowy Emitenta z Firmą audytorską jest przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Emitenta za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2022 r. oraz 31 grudnia 2023 r.

 

 

 

Podpisanie umowy z Firmą Audytorską zostało poprzedzone podjęciem w dniu 14 lutego 2023 r. uchwały Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyboru Firmy Audytorskiej oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Firmą Audytorską.